Algemene voorwaarden

Bij de massage worden de algemene regels voor hygiëne aangehouden.

Relevante zaken aangaande gezondheid en persoonlijke omstandigheden die voor de massage van belang zijn, waaronder: ziekte, medicijngebruik, zwangerschap en/of aspecten op emotioneel, psychisch vlak of in het persoonlijk leven van de cliënt worden voorafgaand aan de massage gemeld. Bij healingen wordt bij de eerste afspraak een clientverklaring en een anamneseformulier ingevuld en ondertekend afgegeven aan Sassense.

Deze informatie wordt binnen Sassense vertrouwelijk behandeld.

Afspraken kunnen tot 48 uur kosteloos worden afgezegd of verzet. Niet geannuleerde afspraken of afspraken die te laat worden verzet of afgezegd worden 100% in rekening gebracht, ongeacht de ‘goede’ reden.

De cliënt is tijdig op de afspraak aanwezig. De tijd die cliënt te laat is, wordt in mindering gebracht op de afgesproken sessietijd.

Betaling geschiedt na afloop van de sessie contant en zoveel mogelijk gepast.

De cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid.

Sassense streeft voor al haar massages en healingen een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening na.